Nghiệm thu đề tài cấp trường

15 tháng 09, 2017

Từ ngày 13 đến 14/9/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Hội thảo khoa học đổi mới trong dạy học ngoại ngữ

25 tháng 10, 2016

Ngày 07/05/2016, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ, các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”.
Top