Nữ giảng viên đam mê sáng tạo

15 tháng 12, 2015

Lê Thị Ngọc Tâm (sinh năm 1986) là một trong ba người ở Việt Nam được Trường đại học Tây Nguyên chọn trao suất học bổng du học năm 2005-2011 theo hiệp định Việt Nam ký kết với Mông Cổ. Hiện Lê Thị Ngọc Tâm là giảng viên Trường đại học Phú Yên. Không chỉ truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sinh viên trong khoa, Ngọc Tâm còn tích cực tham gia lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.
Top