Giới thiệu

25 tháng 07, 2016

-Tổ Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trực thuộc phòng QLKH & HTQT được thành lập theo Quyết định 160/QĐ-ĐHPY ngày 07/05/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên.

- Tổ Đảm bảo chất lượng trực thuộc Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 223/QĐ-ĐHPY ngày 10/06/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên.

- Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng trực thuộc Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-ĐHPY ngày   29/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên.

Liên hệ

25 tháng 07, 2016

  • Địa điểm: Tầng trệt dãy nhà Thư viện, cơ sở 1
  • Điện thoại:   (057) 3843128
  • Email: phongkt_dbcl@pyu.edu.vn

 

Top