Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

07 tháng 05, 2020

Ngày 07/5/2020, Trường Đại học Phú Yên tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hàm lượng Nitrate có trong một số loại rau ăn lá trên địa bàn thành phố Tuy Hoà bằng phương pháp điện di mao quản CE-C4D” do ThS.Nguyễn Thị Nguyên Thảo (Khoa Khoa học Tự nhiên) làm chủ nhiệm. Chủ tịch hội đồng là TS.Nguyễn Định - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Phú Yên.

Xét duyệt đề cương đề tài biên soạn “Giáo trình Sinh thái học Côn trùng (Tài liệu dành cho sinh viên đại học chuyên ngành nông nghiệp, sinh học”

27 tháng 03, 2020

Ngày 26/03/2020, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học biên soạn “Giáo trình Sinh thái học Côn trùng” (tài liệu dành cho sinh viên đại học chuyên ngành nông nghiệp, sinh học). Chủ tịch hội đồng là TS.Nguyễn Định - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường.

Xét duyệt đề cương đề tài “Ứng dụng và hoàn thiện quy trình trồng cây Đinh Lăng trên đất cát tại tỉnh Phú Yên” năm học 2019 - 2020

18 tháng 03, 2020

Ngày 16/03/2020, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng và hoàn thiện quy trình trồng cây Đing Lăng trên đất cát tại tỉnh Phú Yên” năm học 2019 - 2020. Chủ tịch hội đồng là TS.Nguyễn Định - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường.

Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

02 tháng 03, 2020

Sáng ngày 29/02/2020, Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh: “Sưu tầm, phiên dịch và nghiên cứu di sản Hán Nôm qua sắc phong, bằng cấp, văn bia, văn tế, gia phả ở Phú Yên" do TS. Đào Nhật Kim làm chủ nhiệm.

Lễ Tổng kết và trao Chứng chỉ tiếng Việt cho du học sinh Lào

02 tháng 01, 2020

Ngày 31/12/2019, Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Chứng chỉ tiếng Việt cho sinh viên Lào năm học 2018 - 2019. Đến dự có TS.Nguyễn Định - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách, cùng đại diện lãnh đạo các khoa phòng, giảng viên tham gia giảng dạy tiếng Việt và 10 sinh viên Lào.


Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

20 tháng 12, 2019

Ngày 19/12/2019, Trường Đại học Phú Yên tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống công việc kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập” do ThS. Lương Tấn Thu (Khoa Kinh tế) làm chủ nhiệm. Chủ tịch hội đồng là TS.Trần Lăng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên.


Chia tay 02 tình nguyện viên quốc tế của Tổ chức SJ

10 tháng 12, 2019

Ngày 9/12/2019, Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức chia tay 02 tình nguyện viên Brunei của Tổ chức SJ Việt Nam tham gia hoạt động tại trường (từ ngày 3/9 đến 3/12/2019). Đến dự có TS.Nguyễn Định - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách, cùng đại diện lãnh đạo các khoa phòng và giảng viên Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên.


Hội thảo Khoa học “Di sản Hán Nôm Phú Yên - Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị”

09 tháng 12, 2019

Ngày 7/12/2019, Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Di sản Hán Nôm Phú Yên - Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị”. Đến dự và chủ trị hội thảo có TS.Nguyễn Định - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách; TS.Đào Nhật Kim - Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Phú Yên.


« | 1 | 2 | 3 | »