CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH- VĂN BẢN PHÁP QUY
Ký hiệu: Nơi ban hành:  
Trích yếu:
Ngày ký: dd/mm/yyyy
 
Danh sách các văn bản nghị quyết
  Ký hiệu Ngày ký Về việc
18/2012/QH13 21-06-2012   LUẬT BIỂN VIỆT NAM
15/2012/QH13 20-06-2012   LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
14/2012/QH13 20-06-2012   LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
10/2012/QH13 18-06-2012   BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
09/2012/QH13 18-06-2012   LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
51/2001/QH10 21-11-2007   Luật phòng, chống bạo lực gia đình
58/2010/QH12 15-11-2010   Luật Viên chức
22/2008/QH12 13-11-2008   Luật Cán bộ, Công chức ( 2008)
15/2003/QH11 26-11-2003   Luật Thi đua Khen thưởng
55/2005/QH11 29-11-2005   Luật Phòng chống tham nhũng
44/2009/QH12 25-11-2009   Luật sửa đổi Luật Giáo dục 2009
38/2005/QH11 14-06-2005   Luật Giáo dục 2005
Trang   1
 
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312