CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH- VĂN BẢN PHÁP QUY
Ký hiệu: Nơi ban hành:  
Trích yếu:
Ngày ký: dd/mm/yyyy
 
Danh sách các văn bản nghị quyết
  Ký hiệu Ngày ký Về việc
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10-03-2015   Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ qui định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
47/2014/TT-BGDĐT 31-12-2014   Thông tư Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28-11-2014   Thông tư liên tịch Qui định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 15-10-2014   Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Qui định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
08/2014/TT-BGDĐT 20-03-2014   Thông tư ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
01/2014/TT-BGDĐT 24-01-2014   Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
1062/2011/QĐ-UBND 05-07-2011   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 197/2011/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN
02/2011/TT-BNV 24-01-2011   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
12 /2012/TT-BGDĐT 03-04-2012   THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
19/2012/TT-BGDĐT 01-06-0012   THÔNG TƯ Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
09/2012/TT-BGDĐT 05-03-2012   Thông tư tuyển sinh đại học, cao đẳng.
41/2011/TT-BGDĐT 22-09-2011   Thông tư qui định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động giáo dục
39/2010/TT-BGDĐT 23-12-2010   THÔNG TƯ Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
02/2011/TT-BNV. 24-01-2011   Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP về thi đua, khen thưởng.
71/2011/TT-BTC 24-05-2011   Thông tư Hướng dẫn về việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.
22/2011/TT-BGDĐT 01-04-2011   THÔNG TƯ Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
15/2011/TT-BGDĐT 09-04-2011   THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1146 /QĐ-BGDĐT 23-03-2011   QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
795 /QD — BGDDT 27-02-2010   Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh,
649/QĐ-BGDĐT 15-02-2011   QĐ sửa đổi bổ sung QĐ 795/QĐ-BGDĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh
Trang   1 2
 
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312