CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH- VĂN BẢN PHÁP QUY
Ký hiệu: Nơi ban hành:  
Trích yếu:
Ngày ký: dd/mm/yyyy
 
Danh sách các văn bản nghị quyết
  Ký hiệu Ngày ký Về việc
24/KH-UBND 03-03-2015   Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015
17/KH-UBND 06-02-2015   Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 201
51/2012/NQ-HĐND 14-09-2012   Nghị Quyết về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng tri thức
197/2011/QĐ-UBND 29-01-2011   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
1089/2011/QĐ-UBND 11-07-2011   Quy chế về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh PY.
1062/2011/QĐ-UBND 05-07-2011   Quyết định Bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi đua khen thưởng số 197/2011/QĐ-UBND.
197/2011/QĐ-UBND 29-01-2011   Quy chế về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Trang   1
 
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312