CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
   
   
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Phú Yên năm 2016
 

         UBND TỈNH PHÚ YÊN                  CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        

       Số:  212  /TB-ĐHPY                                            Phú Yên, ngày   06 tháng  5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy

vào Trường Đại học Phú Yên năm 2016

  

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;

Trường Đại học Phú Yên thông báo về việc đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Phú Yên năm 2016 như sau:

1. Ngành tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Cơ sở xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành Âm nhạc – Mỹ thuật)

C140221

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm), Năng khiếu âm nhạc.

40

2

Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sử – Giáo dục công dân)

C140218

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

40

3

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Kỹ thuật điện)

C140210

40

4

Chăn nuôi

C620105

30

5

Lâm nghiệp

C620201

30

6

Kế toán

C340301

40

7

Quản trị kinh doanh

C340101

30

 

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước (Khối ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên).

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

4. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/6/2016 đến ngày 31/7/2016.

5. Phương thức đăng ký xét tuyển:

a) Thí sinh đăng ký xét tuyển tải mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển trên website của Trường Đại học Phú Yên tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn.

 

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Phú Yên).

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

c) Phương thức đăng ký xét tuyển: Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được gởi theo 3 phương thức sau:

- Nộp tại các trường THPT, THCS và THPT… Sau đó các trường tổng hợp và chuyển cho Trường Đại học Phú Yên.

- Gởi qua bưu điện theo đường chuyển phát nhanh.

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên: số 18 Trần Phú, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

6. Thí sinh nộp học bạ (bản sao có công chứng) và các giấy tờ có liên quan khác sau khi trúng tuyển, nhập học.

 

Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2016 liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên. Điện thoại: 057. 3843119, 057. 3824446. Website:www.pyu.edu.vn.

Email: tuyensinhdhpy@pyu.edu.vn.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND Tỉnh Phú Yên (để báo cáo);

- Hội đồng Tuyển sinh (để thực hiện);

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Ban biên tập Website (để thông báo);           

- Lưu VT, ĐT. 

 

 

                                                                                                         Trần Văn Chương 

 

 
Danh sách tin tức :
Đề án tuyển sinh đại học cao đẳng chính quy năm 2017 [2017-03-17 17:27:46]
TUYỂN SINH 2017 [2017-03-15 11:08:15]
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 [2017-03-13 10:25:33]
Thông Báo Tuyển Sinh 2016 [2016-07-22 09:09:15]
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 [2016-05-05 08:49:00]
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016 [2016-04-21 14:11:14]
Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 [2016-04-13 16:29:32]
 
   
Xem tiếp    1
   
 
     
    Tin tức tuyển sinh
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
 
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312