CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
   
   
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016
 

        UBND TỈNH PHÚ YÊN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                             Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 192/TB-ĐHPY                                                      Phú Yên, ngày 20 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

trình độ đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016

  

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 68/TB-BGDĐT, ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Đại học Phú Yên;Trường Đại học Phú Yên thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ liên thông hệ chính quy năm 2016 như sau:

1. Trình độ đại học liên thông hệ chính quy 

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

01

Giáo dục Mầm non

D140201

Lịch sử Việt Nam hiện đại; Tâm lý học – Giáo dục học; PPDH Âm nhạc và Tạo hình cho trẻ.

150

02

Sư phạm Lịch sử

D140218

Ngữ văn; Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới; PPDH Lịch sử.

03

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Văn học Việt Nam hiện đại; Tiếng Việt; PPDH Văn – Tiếng Việt.

04

Sư phạm Hóa học

D140212

Hóa học đại cương; Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ; PPDH Hóa học.

05

Sư phạm Sinh học

D140213

Động vật học; Di truyền học; PPDH Sinh học

Ghi chú: Môn Lịch sử Việt Nam hiện đại (theo chương trình THPT hiện hành); Các môn thi khác theo chương trình CĐSP của từng ngành. 

2. Trình độ cao đẳng liên thông hệ chính quy

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

01

Giáo dục Mầm non

C140201

Lịch sử Việt Nam hiện đại; Tâm lý học – Giáo dục học; PPDH Âm nhạc và Tạo hình cho trẻ.

100

02

Tin học ứng dụng

C480202

Toán học; Kỹ thuật lập trình; Thực hành tin học

03

Kế toán

C340301

Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán doanh nghiệp.

Ghi chú: Môn Lịch sử Việt Nam hiện đại, Toán học (theo chương trình THPT hiện hành); Các môn thi khác theo chương trình TCCN của từng ngành. 

3. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng các ngành tương ứng với các ngành tổ chức tuyển sinh cao đẳng, đại học liên thông.

4. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước. Người học phải đóng học phí theo quy định khi học tập.

5. Hồ sơ, lệ phí và thời gian nhận hồ sơ dự thi:

            - Mỗi thí sinh đăng ký dự thi phải làm và gởi 01 bộ hồ sơ theo quy định.

            - Lệ phí hồ sơ tuyển sinh: 15.000đ/bộ.

- Lệ phí đăng ký dự thi: 100.000đ (Lệ phí ôn tập kiến thức và dự thi thông báo sau).

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/5/2016.

6. Ôn tập kiến thức và thi tuyển sinh:

- Ôn tập kiến thức: từ ngày 02-07/8/2016.

- Thi tuyển sinh: ngày 13-14/8/2016.

Mọi chi tiết liên quan đến tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Phú Yên qua số điện thoại 057.3843119 hoặc 0935.231183 (gặp cô Thanh Tâm).

  Nơi nhận:                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

- UBND tỉnh Phú                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các đơn vị, sinh viên, Website;                       PGS.TS. Nguyễn Huy Vị (đã ký)                                        
- Lưu VT, Hội đồng TS.            

                                                                                    

 
Danh sách tin tức :
Đề án tuyển sinh đại học cao đẳng chính quy năm 2017 [2017-03-17 17:27:46]
TUYỂN SINH 2017 [2017-03-15 11:08:15]
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 [2017-03-13 10:25:33]
Thông Báo Tuyển Sinh 2016 [2016-07-22 09:09:15]
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Phú Yên năm 2016 [2016-05-10 15:20:16]
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 [2016-05-05 08:49:00]
Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 [2016-04-13 16:29:32]
 
   
Xem tiếp    1
   
 
     
    Tin tức tuyển sinh
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
 
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312